Chính sách bảo mật tại KIeinwatches Việt Nam !

Kleinwatches Việt Nam cung cấp cho người dùng trang web www.kleinwatches.vn (Trang web trực tuyến);

bất kỳ tài khoản trực tuyến, ứng dụng hoặc nền tảng dựa trên web nào được cung cấp để sử dụng trên bất kỳ nền tảng thiết bị hoặc công nghệ nào và bất kỳ sản phẩm Đồng hồ đeo tay nào của KLEIN được cung cấp trên Trang web hoặc thông qua Ứng dụng (Dịch vụ trực tuyến). Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ là tất cả các cơ sở, chức năng hoặc hoạt động (tính năng của tính năng) do chúng tôi phát triển và thiết kế để hỗ trợ trải nghiệm của bạn.

Mục tiêu trung tâm của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm tốt nhất và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng chúng. Để làm cho nó hoạt động hiệu quả, Đồng hồ KLEIN cần thu thập thông tin cá nhân từ mỗi khách hàng và xử lý thông tin cá nhân đó.

Đồng hồ KLEIN sử dụng các công nghệ phổ biến như cookie và đèn hiệu Web để theo dõi các tương tác của bạn với Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ và để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Đồng hồ KLEIN cũng có thể thu thập địa chỉ Giao thức Internet (của IP IP) để theo dõi và tổng hợp thông tin không thể nhận dạng cá nhân, địa chỉ trang web giới thiệu của bạn, loại trình duyệt, tên miền và thời gian truy cập.

Trừ khi được kết nối trực tiếp với tài khoản người dùng, thông tin Đồng hồ KLEIN xử lý liên quan đến từng địa chỉ IP phần lớn được thống kê và không được KLEIN Đồng hồ lưu trữ hoặc giới thiệu theo cách cho phép chúng tôi ghép bất kỳ hành vi duyệt web nào của người dùng cụ thể.

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là để thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin về bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các Tính năng được vận hành bởi Đồng hồ KLEIN hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết. Thỉnh thoảng Đồng hồ KLEIN cũng có thể đăng thông báo hoặc tài liệu về quyền riêng tư của sản phẩm hoặc dịch vụ để giải thích chi tiết hơn về cách Đồng hồ KLEIN xử lý thông tin liên quan đến quyền riêng tư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn truy cập thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

info@kleinwatches.vn hoặc gọi điện đến số 034 654 9999 cho chúng tôi:

KLEINWATCHES Việt Nam
Số 6 Lê Văn Thiêm
Thanh Xuân , Hà Nội

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn mua sản phẩm từ Trang web hoặc đăng ký dịch vụ do KLEIN Đồng hồ vận hành, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, điện thoại hoặc tuổi) và các thông tin khác có thể được sử dụng để xác định sự bình tĩnh của bạn. Đồng hồ KLEIN có thể kết hợp thông tin bạn gửi trong tài khoản của bạn với thông tin từ hoạt động của bạn trên Trang web nhằm mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và để cải thiện chất lượng của các tính năng, sản phẩm và dịch vụ của Đồng hồ KLEIN. Đối với một số dịch vụ nhất định, Đồng hồ KLEIN có thể cho bạn cơ hội từ chối kết hợp thông tin đó. Bạn có thể sử dụng tài khoản người dùng của mình để tìm hiểu thêm về thông tin được liên kết với Tài khoản của bạn.

Cookies – Khi bạn truy cập Trang web, Đồng hồ KLEIN có thể gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị của bạn. Cookie đồng hồ KLEIN để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của KLEIN Đồng hồ, bao gồm lưu trữ tùy chọn của bạn, cải thiện kết quả tìm kiếm, cải thiện tính năng và theo dõi xu hướng của bạn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.

Thông tin nhật ký – Khi bạn truy cập Trang web, máy chủ Đồng hồ KLEIN có thể ghi lại một số thông tin nhất định. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, sự tương tác của bạn với sản phẩm, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.

Liên lạc – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến Đồng hồ KLEIN, chúng tôi có thể giữ lại các liên lạc đó để xử lý các yêu cầu của bạn, trả lời các yêu cầu của bạn và cải thiện các sản phẩm hoặc dịch vụ của Đồng hồ KLEIN. Đồng hồ KLEIN có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ của KLEIN Đồng hồ.

Các trang web khác – Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web. Đồng hồ KLEIN không kiểm soát các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm, các trang web bao gồm các ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Đồng hồ KLEIN hoặc các liên kết từ trong Các tính năng khác nhau của Đồng hồ KLEIN. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

Email Marketing – Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, sản phẩm mới và các cập nhật khác.

Google Analytics – Cửa hàng của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi tìm hiểu về những người truy cập trang web của chúng tôi và những trang nào đang được xem.

Ngoài những điều trên, Đồng hồ KLEIN có thể sử dụng thông tin Đồng hồ KLEIN để:

Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các Tính năng, các dịch vụ Đồng hồ KLEIN (bao gồm cả dịch vụ quảng cáo) và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; và

Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Đồng hồ KLEIN hoặc người dùng của nó.

Nếu Đồng hồ KLEIN sử dụng thông tin này theo cách khác với mục đích được thu thập, thì Đồng hồ KLEIN sẽ yêu cầu bạn đồng ý trước khi sử dụng.

Không giống như Đồng hồ KLEIN sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người nhận ở nước ngoài khác.

PHẦN 2 – SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi bạn trực tiếp về sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để nói không.

Lựa chọn của bạn để từ chối

Nếu bạn muốn từ chối yêu cầu Đồng hồ KLEIN thu thập thông tin của bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Info@kleinwatches.vn hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa, chặn hoặc hạn chế cookie hoặc nếu bạn sử dụng máy tính hoặc trình duyệt Internet khác, bạn có thể cần phải gia hạn lựa chọn từ chối của mình.

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động đúng nếu cookie của bạn bị tắt.

PHẦN 3 – DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, CHIA SẺ THÔNG TIN & CHUYỂN GIAO

Đồng hồ KLEIN chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác trong các trường hợp hạn chế sau:

Khi đồng hồ KLEIN có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi thường sẽ yêu cầu sự đồng ý từ chối cho việc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Khi Đồng hồ KLEIN cung cấp thông tin đó cho các công ty con, công ty liên kết hoặc doanh nghiệp hoặc người đáng tin cậy khác nhằm mục đích xử lý thông tin cá nhân trên KLEIN  thay mặt như cổng thanh toán và bộ xử lý giao dịch thanh toán khác. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp nào khác.

Khi Đồng hồ KLEIN có niềm tin tốt rằng việc truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi hành;

thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng của các Điều khoản đó;

phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; hoặc là

bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Đồng hồ KLEIN, khách hàng hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để:

đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó; và

cung cấp thông báo trước khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển và tuân theo chính sách bảo mật khác.

PHẦN 4 – BẢO MẬT

Đồng hồ KLEIN thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu. Chúng bao gồm các đánh giá nội bộ về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi và các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật và mã hóa phù hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các hệ thống nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Đồng hồ KLEIN hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân cho nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ, những người cần biết thông tin đó để xử lý thay mặt chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị xử lý kỷ luật, bao gồm chấm dứt và truy tố hình sự hành động pháp lý, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

PHẦN 5 – KHIẾU NẠI

Khi Đồng hồ KLEIN nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chính sách của chúng tôi là liên hệ với người dùng khiếu nại liên quan đến mối quan tâm của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân không thể giải quyết giữa Đồng hồ KLEIN và một cá nhân.

PHẦN 6 – TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn là độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.

PHẦN 7 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ, thông báo qua email về thay đổi Chính sách bảo mật).

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại KLEIN Việt Nam Info@kleinwatches.vn